Pojďme rovnou k jedné ze základních point článku. Vážení přátelé:

„Cílem Hnutí pro život není zákaz potratů.“

…a jestli máte trochu víc času, pojďme si trochu představit kontext tohoto tvrzení. Vyšlo totiž, když si vypůjčím anglický idiom, přímo z tlamy koně, neboli „od člověka, kterého se věc přímo týká, či jiného autoritativního zdroje“. Jeho autorem není nikdo jiný než předseda Hnutí pro život ČR. Ano, ten samý předseda, který nám vysvětloval, že mluvit o Bohu, o Kristu, o Božím zákoně a evangeliu jako Boží mocí k záchraně je na škodu a kontraproduktivní a nemá to s bojem proti masakrování nenarozených co do činění (http://www.abolicioniste.cz/nepohnuti-pro-zivot/).

Pan předseda tuto velmi nápomocnou informaci zmínil ve svém dvoudílném rozhovoru pro Konzervativní noviny.
První část rozhovoru, kde představuje své eurosocialistické vize, je k dispozici k pokochání zde: https://www.konzervativninoviny.cz/penize-z-eurofondu-pro-rodiny/ 
Stručně se ale podíváme na část druhou (https://www.konzervativninoviny.cz/respekt-k-nenarozenym-detem-nelze-vnutit-zakonem/) , protože právě ona zahrnuje místa, která někteří významní středověcí teologové nazývají výrazy jako „klam“ či „zbabělost“, případně „to bych si z toho okousal stůl“.

Než se ale dostaneme k těmto pasážím, začněme z druhé strany.

Reportér: Jaké reálné problémy pomáháte řešit?
Pan předseda: Iniciovali jsme možnost léčby při mimoděložním těhotenství na jednom z nejlepších pracovišť v ČR, kde se lékaři pokouší o transfer embrya z vejcovodu do dělohy.
Jednáme s Ministerstvem zdravotnictví o povinnosti lékařů léčit příčiny neplodnosti, a to zvláště u mužů, kteří dnes v drtivé většině nejsou léčeni vůbec. Neplodnost párů by neměla být zneužívaná klinikami asistované reprodukce. A navíc podle statistik připadá na jedno dítě narozené z IVF deset usmrcených v prvních dnech života.

Velká pochvala panu předsedovi a díky Bohu za řešení mimoděložních těhotenství.
Velká pochvala panu předsedovi a díky Bohu za zmínku IVF genocidy okolo nás. Super. Jen škoda, že…

Reportér: Počet potratů stále klesá. Těší vás to?
Pan předseda: Samozřejmě. Podle předběžných dat poklesl v roce 2018 počet potratů na 18 tisíc a skromně si myslíme, že na tom naše hnutí má svůj podíl. Nicméně, to číslo je pořád děsivé.

Ano, to číslo je děsivé. A o nic méně děsivá je schizofrenie, kterou předvádí skromný pan předseda. Před pár vteřinami nakousl, že IVF průmysl u nás zmasakruje přes sto tisíc dětí ročně… ale pojďme se poplácat po rameni, že počet potratů klesá. Pane předsedo, prosím vás, kde? V Česku, kde se vražda dítěte v tabletách prodává po desítkách tisíc? V Česku, kde statisíce žen používají potenciálně abortivní antikoncepci? Jsem to jen já… nebo se najde i někdo další, komu by snížení počtu uživatelů pervitinu kvůli přechodu většiny těchto uživatelů na heroin, nepřišlo zrovna jako vítězství?

Reportér: Každopádně kdysi jste sázeli na jiný druh činnosti. Leckdo si pamatuje billboardy s drastickými záběry potracených dětí.
Pan předseda: Zmíněné realistické fotografie blokují veřejnou debatu, proto je nepoužíváme. … Podobně mediální debaty o lidských právech jsou v situaci radikálního skepticismu zcela impotentní. … Jako nejúčinnější se nám jeví, že klima ve společnosti mění konkrétní pomoc. V politické i osobní rovině. Svatý Václav byl proti obchodu s otroky, ale nemohl to změnit ze dne na den, protože to byla hlavní složka státního rozpočtu a šlechta by se mu vzbouřila. Proto alespoň některé vykupoval. Věci nejdou lámat přes koleno.“

„Realistické fotografie blokují debatu. … Mediální debaty jsou impotentní.“ Dost možná. Připomeňte mi prosím někdo… proč že vyvražďování dětí nazýváme debatou? Asi jsem zaspal, když jsme to v hodině newspeaku probírali…
„Realistické fotografie blokují debatu.“ No aby ne. Když se totiž ukáže pravda o genocidě dětí probíhající okolo nás, není, o čem debatovat. I proto se jako abolicionisté držíme hesla „Jestli se vám nelíbí, co vidíte, neměli byste to přehlížet.“
„Klima ve společnosti mění konkrétní pomoc. V politické i osobní rovině.“ Co pomoc těm dětem, které se okolo nás sekají na kousky? Co třeba zakázat to, aby se jim něco takového dělo? Mohlo by jim to pomoct? Mohlo by ženám konkrétně pomoct, aby znásilnění a následná vražda byly trestné?
„Věci nejdou lámat přes koleno.“ Na ja! Sie können Dinge nicht über Ihrem Knie brechen! …tuším, že něco podobného říkala celá řada Fritzů svým Helgám, zatímco se okolo vraždili Juden. Ostatně, Judenmord ist gut für die Ökonomie und die slušení Němci by se rebellieren.

Herr Reportér: Takže zákaz zabíjení Židů už neprosazujete?

Herr Předseda: Naším cílem není zákaz. Netoužíme po omezovaní aktivit říšského vedení. Nebojujeme za nějakou ideologii…

…pardon, ještě jednou a lépe:

Reportér: Takže zákaz potratů už neprosazujete?
Pan předseda: Naším cílem není zákaz. Netoužíme po omezovaní žen. Nebojujeme za nějakou ideologii. … Respekt k nenarozeným dětem nelze společnosti vnutit zákonem. … Pouhým zákazem nelze ani přimět muže k ohleduplnosti k ženě a k respektu k dítěti. Trvale snižovat počet umělých potratů lze jen změnou postoje společnosti k nim, tedy zvýšením respektu ke každému nenarozenému dítěti.

Jestli nám odpověď pana předsedy nepřipadá stejně absurdní a zvrácená jako odpověď Herr Předsedy, je to proto, že jsme zaslepení svým hříchem a že diskriminujeme lidi stvořené k Božímu obrazu na základě věku – že nepovažujeme jejich vraždění za zločin.
Jak šíleně by znělo „nestojíme o zákaz znásilňování, netoužíme po omezování mužů, kteří mají zálibu v znásilňování žen, nebojujeme za nějakou ideologii“? „Respekt k touze ženy nebýt znásilněna a následně uškrcena nelze společnosti vnutit zákonem“?
„Trvale snižovat počet umělých potratů lze jen změnou postoje společnosti k nim…“ OK, souhlas. A svatá Písma říkají, že součástí proměny lidského uvažování a lidských srdcí jsou spravedlivé zákony (Dt 4:6-8; Kaz 8:11). Ano, řešením je proměna kultury. Jednoduchá otázka: Kam a čím ji chcete měnit? Protože Boží standardy lásky a spravedlnosti a Boží nástroj evangelia, Božího zákona a Duchem Svatým proměněných srdcí velmi jasně odmítáte.

Reportér: V jakých případech je podle Vás potrat oprávněný?
Pan předseda: V případech přímého ohrožení života ženy je oprávněné se snažit zachránit její život i za cenu smrti nenarozeného dítěte.

Otázka za zlatého bludišťáka: Je tohle skrytá zbabělost, otevřená lež nebo jen klamářské chytračení?
Reportér se otevřeně a přímo ptá, kdy je legitimní zabít nenarozené dítě.
Pan předseda naprosto ignoruje jeho otázku a technicky vzato správně říká, že v případě ohrožení života ženy je třeba usilovat o záchranu jejího života [tak jako o záchranu života jejího dítěte]. 
Co si přečte podporovatel masakrování nenarozených: „V jakých případech je potrat oprávněný? – V případě přímého ohrožení života ženy.“
O co tu panu předsedovi jde? V naší dřívější, výše uvedené interakci, kdy jsme ho, na rozdíl od Reportéra přitlačili na zeď, napsal: „Ano, každý umělý potrat je úmyslné zabití nevinného dítěte – tedy vražda. … Je-li ohrožen život matky a zemřeli by oba, je správné zahájit léčbu, která může mít jako nechtěný efekt způsobit smrt dítěte – třeba vyjmout vaječník.“
To ale není odpověď, kterou dal nyní Konzervativním novinám. Proč? Jak snadné je na jasně položenou otázku dát jasnou odpověď, že „Nenarozené dítě není přijatelné zabít nikdy“?

Reportér: Připouštíte umělý potrat u žen, které byly znásilněny?
Pan předseda: Neschvalujeme to, ale chápeme ženy, které byly znásilněny, že se rozhodnou pro potrat. Ale zároveň si myslíme, že dítě by mělo dostat šanci žít. Potrat po znásilnění není černobílá záležitost, jak se na první pohled zdá. Pro řadu žen jsou psychické následky umělého potratu horší než vyrovnání se s tím, jakým způsobem bylo jejich dítě počato. Potrat nedokáže vrátit čas.

…zajímavé. Je snad znásilnění něco špatného? Že… by to třeba byla věc, kterou zakazuje Bůh, stejně jako zabití nenarozeného dítěte? Že… by to byl akt násilí vůči tělu nevinného, který se jen stěží může bránit, stejně jako zabití nenarozeného dítěte? Jestli odsoudíte znásilnění, nemáte, jak neodsoudit vraždění nenarozených – a jestli neodsoudíte vraždění nenarozených, na jakém základě chcete odsuzovat znásilnění?
A především – na jakém základě chcete pomáhat obětem těchto brutálních, zvrácených, šílených, neomluvitelných zločinů, když jediná náprava, jediné odpuštění, jediné očištění a jediná naděje pro oběti i pachatele jsou pouze a jedině v Kristu, ukřižovaném a vzkříšeném Božím Synu?
Jak chcete pomáhat, když nenazvete zločin a hřích pravým jménem, když společně s Hadem ze Zahrady zpochybňujete Boží Slovo a tam, kde mluví nadmíru jasně – kde bezpodmínečně zakazuje znásilnění a vraždění nenarozených – přijdete se svým „Není to černobílé,“ a „Nesoudíme, pomáháme“? „NEZAVRAŽDÍŠ“ je černobílé. A tvrdit cokoliv jiného se až nápadně podobá syčení.

Reportér: Co je ideálním koncovým stavem pro vaše hnutí?
Pan předseda: Je to společnost, kde lidé svoje problémy neřeší umělým potratem. Společnost, kde je úcta k životu každého počatého dítěte stejná jako úcta k životu kohokoliv jiného.

…a díky vašemu otevřenému popírání evangelia a odmítání jediné Boží moci k záchraně děláte všechno proto, abychom do tohoto bodu nikdy nedošli. Proč?

Protože je to „chytřejší“? Protože je to lstivější? Protože „to funguje“?
Nenechte se vysmát.

Čiňte pokání s námi.