V minulosti už jsme psali o tom, že jako křesťané musíme přestat být pro-life (http://www.abolicioniste.cz/proc-jako-krestan-nejsem-pro-life/), že jestli máme být věrní Božímu Slovu, musíme být abolicionisty (http://www.abolicioniste.cz/materialy/).
Abolicionismus není nic jiného než skutečně křesťanská reakce na genocidu našich nenarozených bližních. Když říkáme, že jsme abolicionisté, neděláme tím ze sebe „nad-křesťany“ – říkáme tím, že zastávat se nejbezbrannějších členů naší společnosti, které odmítají a nenávidí a vraždí jejich vlastní matky, není ničím jiným než každodenním křesťanstvím, každodenní zbožností neposkvrněnou před Bohem a Otcem (Jk 1:27).
Říkáme tím, že jeden párhodinový pochod Prahou ročně není odpovídají reakcí na masakrování statisíců nenarozených dětí.
Říkáme tím, že tuto genocidu nemůže ukončit nic jiného než dobrá zpráva o tom, že Slovo se stalo tělem v lůně neprovdané matky, bylo ukřižováno za hříšníky, vstalo ze smrti, vystoupilo na nebesa a sedí po Otcově pravici a vládne světu.

Říkáme tím, že být součástí Hnutí pro život znamená být součástí problému.
Uvědomujeme si, že pro mnohé je to dost šokující výrok a že bude třeba ho více vysvětlit. Než nás tedy zaplavíte námitkami, vyslechněte nás. Ostatně… trpělivost je křesťanskou ctností.

Jakožto následovníci Toho, který je Pravda, chceme předložit stanoviska našich oponentů co nejvěrněji, a proto jsme kontaktovali Hnutí Pro život ČR. Odpověděl nám sám jeho předseda, za což jsme velmi rádi, protože kdo bude prezentovat stanoviska hnutí lépe a věrněji než právě jeho vedoucí? Níže předkládáme celou e-mailovou výměnu se stručným komentářem.
Ač nebude problém během cca 8 vteřin vyhledávání na internetu zjistit, o koho se jedná, protože nechceme, aby článek působil jako osobní útok, rozhodli jsme se jeho jméno změnit na „Tomáš“ – nejde zde totiž zas až tak moc o něj jako o Hnutí Pro život a strategie a přístupy pro-life hnutí obecně, které jsou, jak je velmi zjevné například v práci našich amerických abolicionistických bratrů a sester, napříč světem prakticky totožné.
Poslední bod, než přistoupíme ke konverzaci s Tomášem – chceme před ním smeknout za to, že je (nebo přinejmenším byl) proponentem domácího vzdělávání. Jen tak dál.

Antiteze:
Dobrý den.

Prosím, je někde k dispozici oficiální vyjádření/pozice/přesvědčení Hnutí pro život? Jak se stavíte například k otázkám znásilnění, incestu nebo ohrožení života matky?
Díky. Přeji pěkný den.
Jan Prorok

Komentář:
– Právě v těchto „kontroverzních otázkách“ se velmi dobře ukazuje, nakolik kdo je jen vágně „pro život“ a nakolik k otázce masakru nenarozených přistupuje podle biblických pravd toho, že život začíná početím (Jer 1:5; Ž 139:13-16; L 1:41-44; Ž 22:11; Ž 71:6), že člověk je stvořen k Božímu obrazu (Gen 1:26-27), že Bůh jasně přikázal „Nezavraždíš“ (Ex 20:13) a že nenarozený život střeží svým zákonem více než cokoliv jiného (Ex 21:22-25).

Tomáš:
Hezký večer,

pomáháme matce i počatému dítěti. Kritizujeme stát, který nabídky pomoci od psychologické po finanční nabízí zraněnm ženám jen jedinou pomoc – usmrcení dítěte.
Připomínáme, že usmrcení počatého dítěte je především služba násilníkovi, který tak nemusí platit 18 let alimenty.
Možná vás zaujme https://www.youtube.com/watch?list=PLCqXFY6qODMcoab17qu2lUSndD5USRWr8&v=UebOuQq7sR0
V úctě

Tomáš
Hnutí Pro život ČR
http://hnutiprozivot.cz

Komentář:
– Je dobře, že Tomáš mluví o dítěti jako o dítěti – mnozí profesionální „válečníci za život“ v zahraničí nejdou ani takhle daleko. Nicméně, jestli Tomáš tváří v tvář vraždě dítěte argumentuje tím, že „hlavně pomůže násilníkovi, který tak nemusí platit alimenty“, rovnou tím dotyčné dítě posouvá asi tak na osmou kolej a dehumanizuje ho. Tváří v tvář vraždě osmiletého dítěte by takhle, jak se nám chce doufat, jistě neargumentoval.

– Jestli důvod, proč by dítě mělo zůstat naživu, je „Ať ten gauner platí,“ a ne to, že je stvořené k Božímu obrazu, už jsme tím rovnou hodili do koše celé křesťanství, především pak biblické příkazy, abychom se vyhnuli chytračení (2. Kor 4:2). Přijali jsme světskou moudrost, a tak jsme se stali blázny (1. Kor 3:19). Není možné bojovat proti humanismu humanismem.

Antiteze:
Díky za odpověď. Ale… musím se přiznat, že z ní nejsem příliš moudrý. 🙂

Asi jsem se nezeptal úplně šťastně… Zkusím to jinak.
Je potrat vražda?
Je za nějakých okolností přípustný?
Co v případě incestu, znásilnění, ohrožení života matky?
Pokud ano, proč? Pokud ne, proč?
Co IVF? Je něčím přijatelným? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč?
Díky. Nesnažím se o křížový výslech (ač chápu, že to tak asi vypadá), jde mi o to, co vlastně znamená, že Hnutí pro život je pro život…
Díky. Přeji pěkný večer.
Jan Prorok

Tomáš:
Hezký večer,

chcete „vyzobávat rozinky“? Je důležité akcentovat zcela raritní případy a mlčet o 20 tisících dětech, které jsou ročně zabity? Standardní diskusní manipulující taktika akcentující extrémy. Opravdu je třeba opakovat věci, které máme každý vepsány do srdce? Skutečně nevíte co je dobro a zlo?
Ano, každý umělý potrat je úmyslné zabití nevinného dítěte – tedy vražda. A bohužel horší než standardní vražda, protože se jedná jedná o dítě a matku, dítě a otce. Proto zvláště matky, které jsou k potratu dotlačeny (partnerem, okolím, situací) trpí vědomím toho, že přišly o dítě velmi krutě.
Přímé, úmyslné zabití nevinného dítěte je vždy neobhajitelným zlem. Je-li ohrožen život matky a zemřeli by oba, je správné zahájit léčbu, která může mít jako nechtěný efekt způsobit smrt dítěte – třeba vyjmout vaječník.
Při IVF vychází průměrně na každé narozené dítě deset zabitých sourozenců – http://hnutiprozivot.cz/download/obeznik/obeznik-2016_04.pdf Je proces, který komerčně parazituje na bolesti neplodných párů a místo skutečné léčby ničí vztahy, ničí životy. Nabízíme skutečnou alternativu s vyšší účinností než proces IVF – Naprohelp – https://www.cenap.cz/naprohelp
V úctě
Tomáš

Komentář:
– Škoda, že jsme na větší otevřenost, která by se alespoň začala blížit Bibli, museli čekat do druhé zprávy. Věci se tváří pozitivně – potrat je vražda, IVF je prezentována jako zvěrstvo, je doporučena eticky přijatelnější alternativa předkládaná křesťany. Jako by Tomáš vystupoval ze své PR role „Nesoudíme“ a prezentoval, co si opravdu myslí.

Antiteze:
Zdravím.

Nechci ani v nejmenším vyzobávat rozinky. Jen mě zajímá, kde stojíte. A to právě proto, že mi záleží na těch 20 000 dětí. Vím, co je dobro a zlo. Proč? Protože mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích; na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, Jehož ustanovil Dědicem všeho a skrze Něhož učinil i věky. Pokud by to tak nebylo, pokud by člověk nebyl stvořen k Božímu obrazu… neexistuje nic jako dobro a zlo. Jestli Bůh jasně neurčil, co je dobro a co je zlo, nemáme sebemenší právo mluvit komukoliv jinému do života.
Vím, že Bůh ve svém Slově jasně říká „Nezabiješ“; vím, co říká i v Exodu 21:22-25.
Právě proto nerozumím tomu, když na Vašich stránkách čtu věci jako „Projekt Nesoudíme. Pomáháme nabízí pomoc ženám, které čekají nečekaně dítě, a okolí nebo okolnosti je nutí k podstoupení potratu, ->aby se mohly rozhodnout skutečně svobodně<-.“
Jsem Bohu vděčný za každé zachráněné dítě… Ale to, co Bůh definuje jako dobro, je někde jinde než „skutečně svobodné rozhodnutí“.
Jsem rád, že Vy sám osobně mi napíšete, že potrat je tím nejhorším druhem vraždy, že je neobhajitelným zlem… ale na Vaší stránce jsem tato slova nenašel. A nenašel jsem na ní řešení, kterým je evangelium, kterým je očištění a usmíření skrze víru v Krista.
Proč slova na Vaší stránce říkají něco tak jiného než Vaše slova tady? Nepokládám to jako řečnickou otázku – snažím se Vás pochopit jako křesťan a jako někdo, komu jde o životy dětí.
Díky za odpověď.
S pozdravem,
Jan Prorok

Komentář:
– Proč Tomášova schizofrenie? Proč předstírat, že cesta, pravda a život jsou i někde jinde než v Kristu? Proč tam, kde nám Pán Ježíš Kristus přikazuje „Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem“ (J 7:24), říkat „Nesoudíme,“ a mlčet o hříchu a především jeho odpuštění v Kristu?

Tomáš: (Tomáš e-mail cituje a odpovídá na jednotlivé části; pro přehlednost u jeho odpovědi uvádíme jen poslední slova z naší zprávy)

Ale to, co Bůh definuje jako dobro, je někde jinde než „skutečně svobodné rozhodnutí“.
Nabízíme pomoc, těm, kteří o ní stojí ale okolí je tlačí ke zlu. Když jim pomůžeme svobodně se rozhodnou pro dobro. Těm, kteří chtějí potrat podstoupit v tom nemáme jak zabránit. Náš přístup je opačný než dělá ďábel: on také neříká, bojuj proti Bohu, ale svede člověka ke zlu. Pro my neříkáme desatero říká Nezabiješ (zvláště když v Boha nevěří), ale snažíme se každého zachránit aby nespadl do zla a začal dělat dobro. Tak je větší šance, že dojde postupně i k Bohu.


A nenašel jsem na ní řešení, kterým je evangelium, kterým je očištění a usmíření skrze víru v Krista.
Když Kristus mluví o tom, kdo půjde do nebe, říká „Dali jste mu napít? Dali jste mu najíst? Oblékli jste ho?“… neříká „Kázali jste? Mluvili jste o mě? …“ To, že jsme ukotveni v Bohu nijak nezastíráme – viz „Prosíme za zastavení umělých potratů, obrácení lékařů a za respektování života každého dítěte od okamžiku početí. Modlíme se za 20 tisíc dětí, které jsou v naší zemi ročně usmrceny před narozením, aniž pocítily lásku nejbližších. Prosíme i za jejich rodiče.“ – http://hnutiprozivot.cz/modlitby-za-nejmensi Ale první je třeba dát člověku praktickou pomoc a pak je šance, že získá důvěru a najde i Boha.

Ještě s tím souvisí – „drsná řeč“. Nebo to co říkáte, že píšu vám a není na stránkách. Připravujeme celou sekci „pro muže“, kde bude to co vám chybí – fotografie, videa, jasné pojmenování. Ony si to samozřejmě přečtou i ženy (ne že by to neznali), ale ochráncem rodiny je především muž a je přirozenější a tím i efektivnější, když je způsob komunikace k k ženám a mužům odlišný.

…snažím se Vás pochopit jako křesťan a jako někdo, komu jde o životy dětí.
Snad jsem to trochu vysvětlil. Předpokládal jsem, že jste spíše satanista v hard-rockové kapele.

V úctě Tomáš

Komentář:
– „Těm, kteří chtějí potrat podstoupit v tom nemáme jak zabránit.“ = „Nacistům, kteří chtějí vraždit Židy v tom nemáme, jak zabránit“ = „Tomu pánovi, co tady na ulici škrtí to čtyřleté dítě, v tom nemáme, jak zabránit.“ Opravdu? A proč lidé, kteří stojí na ulicích a u škol a u klinik s cedulemi, které zachycují oběti potratového holocaustu, a nabízejí pomoc a káží Krista, vidí, jak se lidé odvracejí od svého hříchu ke Kristu, jak odcházejí se svými dětmi zpět domů, jak říkají „Díky tomu, že jsem vás [i kdyby před lety] viděla, jsem se rozhodla, že svému dítěti nikdy neublížím“?

– „Pomůžeme svobodně se rozhodnout pro dobro…“ je to, co naši kulturu vychovalo k tomu, že potrat, vražda dítěte, je „věcí osobního rozhodnutí“. Jestli i ti, kdo jsou „přesvědčeni“, že zavraždit dítě je vražda, budou předstírat, že je to „skutečně svobodné rozhodnutí“, kdo se postaví mezi děti a jejich vrahy? Kdybychom viděli, jak někdo na ulici nahání se sekáčkem čtyřleté dítě, opravdu bychom mu nabídli, že „mu pomůžeme svobodně se rozhodnout pro dobro“?
– „Náš přístup je opačný než dělá ďábel“ – Naopak. Přístup Tomáše a jeho organizace je ďábelský, je v praxi s ďáblovým naprosto totožný. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě: „Opravdu Bůh řekl: ‚Nezabiješ? Kdo prolévá krev člověka, jiným člověkem bude prolita krev jeho. Vždyť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka‘? Jistě ne…“
– „Náš přístup je opačný než dělá ďábel… Pro[to] my neříkáme desatero říká Nezabiješ…“ – Všimněte si, že Tomáš, Kristův pověřený vyslanec (2. Kor 5:20), jehož povinností je učedničit národy k poslušnosti vůči Kristu (Mt 28:18-20), vědomě a cíleně odkládá živé a činné Boží Slovo, které se nevrací s prázdnou a je prostředkem obnovy člověka (Iz 55:11; 1. Pt 1:23-25).
– A proč že Tomáš a spol odkládají Boží slovo? Protože „se [snaží] každého zachránit, aby nespadl do zla a začal konat dobro … a [došel] postupně i k Bohu.“ Ano. To jistě pomůže. Nepředkládat lidem Boží Slovo je totiž tou nejjistější cestou k tomu, aby lidé přestali konat zlo a začali konat dobro a poddali se Kristu jako Pánu a Spasiteli. Ostatně, všichni přece čteme své Bible právě proto, že se snažíme být horší a nevěřit v Krista.
– „Neříká „Kázali jste? Mluvili jste o mě? …“ – Tomáš staví kázání Boží dobré zprávy, kterou Písmo nazývá Slovem života (Fp 2:16) a nástrojem znovuzrození člověka (1. Pt 1:23-25), Boží mocí k záchraně (Ř 1:16) a tím, co člověka přivádí ke Kristu (Ř 10:14), do rozporu proti poslušnosti vůči Kristovým přikázáním, kterými se věřící vyznačují. Kolik jeho křesťanských podporovatelů by bylo překvapeno, kdyby slyšeli stanovisko předsedy Hnutí Pro život ČR, že „Jsme ukotveni v Bohu, ale vědomě a cíleně nezmiňujeme Boží Slovo a nekážeme evangelium, protože o tom to vůbec není, je to o tom, aby lidé konali dobro, protože pak je větší šance, že dojdou postupně k Bohu“? „Nemluvíme o Tom, který je Život, protože tak je větší šance, že lidé postupně najdou život“?
– „Připravujeme celou sekci „pro muže“, kde bude to co vám chybí – fotografie, videa, jasné pojmenování.“ – Naše výměna proběhla v květnu 2017. Je konec června 2018, českou zemi znesvěcuje nevinná krev desítek tisíc dalších obětí, a sekce pořád nikde. Nemluvě o tom, že to, co „nám chybí“, nejsou v prvních několika řadách fotografie nebo videa, ale biblický, vůči Kristu a Božím standardům věrný přístup založený na tom, kým je Bůh a kým je člověk.
– „Je přirozenější a tím i efektivnější, když je způsob komunikace k k ženám a mužům odlišný“ – A kteří z nich že potřebují neslyšet Boží Slovo a dobrou zprávu o vykoupení v Kristu?
– „Snad jsem to trochu vysvětlil.“ – Ano. Spousta nevěrnosti, světského chytračení a cíleného zapírání Krista a Jeho požadavků a vykupitelského díla tváří v tvář tomu největšímu zlu, jaké se okolo nás děje.

Můžeme být překvapeni, že když se „profesionální“ křesťanští bojovníci se zlem stydí za pohoršení kříže a za Boží přikázání a za Kristovo vykupitelské dílo a za Boží moc k záchraně, že to s naší zemí vypadá tak, jak to vypadá?
Tomáš a zástupy jemu podobných jsou zjevně přesvědčeni, že Kristus a Boží Slovo jsou tím posledním, co v boji za životy dětí stvořených k Božímu obrazu potřebujeme – a tak odmítají jediný lék; odmítají to jediné řešení, ke kterému se Bůh může být ochotný přiznat.
Výsledek?

Pro-lifeři vyučují společnost, že vražda dítěte je věcí osobní svobodné volby, že není něčím odsouzeníhodným, že Božím mottem je „Nesoudíme, pomáháme“.
Vyučují Církev, že „Těm, kteří chtějí potrat podstoupit, v tom nemáme jak zabránit“ – a že se tedy zjevně ani nemáme snažit; že tím, co by křesťané měli dělat, je koupit si vágně pro-life tričko, poslat nějaké drobáky Hnutí pro život a, jestli to myslí echt vážně, dát si jednu dvouhodinovou procházka Prahou ročně – jinak to přenechejte profesionálům, kteří jsou fikanější než vy a vědí, že „Nezabiješ,“ nemá s potraty co do činění.

Oproti tomu abolicionisté konfrontují společnost s realitou potratové genocidy, s tím, že každý jeden z nás žije v zemi, která ročně zabíjí statisíce dětí a že se budeme zodpovídat Bohu, který každé jedno nejmenší dítě stvořil ke svému obrazu a jasně přikázal „Nezabiješ,“ – a že jedinou nadějí je pokání a poslušná víra v Pána Ježíše Krista, který přišel na svět ne aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze Něj zachráněn (J 3:17).
Povolávají Církev ke zbožnosti čisté a neposkvrněné před Bohem a otcem (Jk 1:27); zastat se našich masakrovaných bližních je nedílnou součástí každodenního křesťanství, něčím, co by pro každého jednoho křesťana mělo být samozřejmostí. Láska k Bohu a bližnímu není nějakým speciálním obdarováním pro vybranou hrstku profesionálů.

…a, jak bychom doufali, ti, kdo se hlásí ke Kristu jako svrchovanému Pánu vesmíru, ti, kdo jsou věrní svému křtu ve jméno Trojjediného Boha, jistě vidí šílenství pro-life pozice.
Česko potřebuje pokání – a pokání musí začít v Církvi. Cesta k životu vede pouze a jedině skrze konfrontaci naší kultury pravdou Toho, který je Cesta, Pravda i Život. Apatie tváří v tvář genocidě je hřích; abolicionismus je pokání.

„Umyjte se, pročistěte se, odstraňte Mi zkaženost svých činů pryč z očí; přestaňte páchat zlo. Naučte se konat dobro. Hledejte právo, kárejte násilníka, zjednejte právo sirotkovi, zastaňte se vdovy.“ A přestaňte být pro-life. Čiňte pokání s námi.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Amen.