Vítejte na stránce Abolicionisté Česko.

Jestli čekáte dítě, které nechcete nebo se Vám zdá, že se o něj nedokážete postarat, věřte nám, že nás Vaše situace mrzí. Chápeme, že se potrat může zdát jako jediná cesta, ale tak to není ani v nejmenším.

Je tu jiné východisko. Zabít dítě nic neřeší. Jestli se rozhodnete své dítě zabít, nepřestanete tím být matkou. Budete matkou zavražděného dítěte. Bůh, který Vám vaše dítě dal, ho stvořil ke svému obrazu a jasně nám přikazuje „Nezavraždíš.“

Protože chápeme, že se dost možná nacházíte v obtížné situaci, chceme Vám nabídnout pomoc.

A faktem je, že Vám nabízíme pomoc, protože jsme křesťané. Zastáváme se nenarozených dětí proto, že Bible říká, že i tito nejmenší jsou lidé stvořeni k Božímu obrazu. Zastáváme se nenarozených dětí proto, že Bůh se nad námi smiloval a dal nám věřit v Jeho Syna Ježíše Krista.

Písmo říká, že Pán Ježíš přišel na svět, aby byl lékařem nemocným; aby povolal hříšné, ať skrze Něj přijdou k Bohu; aby dal útěchu a odpočinek vyčerpaným a obtíženým. Říká: „Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání“ (Lukáš 5:31-32). „Pojďte ke Mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a Já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe Mé jho a učte se ode Mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť Mé jho je příjemné a Mé břemeno je lehké“ (Matouš 11:28). A to je něco, co bychom přáli i Vám. Ne proto, abychom „přibrali někoho do týmu“, ale proto, že známe a zažíváme Boží dobrotu k Jeho lidu.

Faktem je, že nejsme stvořeni tak, abychom život zvládli sami, a životní obtíže jsou jednou z věcí, kterou Bůh používá k tomu, aby nás přivedl k sobě.

V Pánu Ježíši Kristu, v poslušné víře v Jeho oběť za nás na kříži, je usmíření s Bohem a očištění od našich selhání a hříchů. Je to nasměřování na cestu života, jaký jsme byli stvořeni žít.

A, jak už byl řečeno, rádi se vynasnažíme Vám pomoci, jak bude v našich silách – a právě proto Vám chceme do začátku předat i tuhle dobrou zprávu, protože ona je tím nejdůležitějším a nejlepším, co Vám můžeme dát.

Budeme rádi, když se nám ozvete. Můžete využít email: abolicioniste@gmail.com
nebo můžete využít následující kontaktní formulář: